Placeholder image

เรื่อง :ผู้ตรวจสอบภายในกิจการ


 

รายละเอียด  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 16/3/2567   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 12 
 Tags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805