Placeholder image

พิธีไหว้ครู คณะบริหารศาสตร์

พิธีไหว้ครู คณะบริหารศาสตร์ ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2561 มอบทุนการซึกษาและเกรียรติบัตร พบกับ น้อง"ตังเม" เมธาวี ธีรลีกุล ศิษย์เก่า คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาวงามที่คว้า 5 รางวัล เวที การประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2018

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805