Placeholder image

บรรยายพิเศษ "เจ๊จง"

บรรยากาศการบรรยายพิเศษ "เจ๊จง" หมูทอดร้อยล้าน ที่ ยู-เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินรายการโดย อ.ชวพจน์ ศุภสาร อาจารย์คณะบริหารศาสตร์ โดยมี อาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805