Placeholder image

บรรยากาศการซ้อมใหญ่

บรรยากาศการซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805