Placeholder image

กิจกรรมวันสถาปนาคณะบริหารศาสตร์ ครั้งที่ ๒๒

31 พฤษภาคม 2566 คณะบริหารศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะบริหารศาสตร์ ครั้งที่ ๒๒ ไหว้สักการะพระพรหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิธีบวงสรวงศิลาฤกษ์ ณ อาคารคณะบริหารศาสตร์ ถวายเลี้ยงพระเพล ณ อาคารคณะบริหารศาสตร์(หลังเก่า)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805