Placeholder image

ACU Academic Festival 2023

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน ในกิจกรรมมหกรรมวันวิชาการ อัสสัมชัญอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2566 ACU Academic Festival 2023 โดยคณะบริหารศาสตร์ ได้จัดบูธแนวแนวหลักสูตรการเรียนการสอน ของคณะบริหารศาสตร์ พร้อมเล่นเกมตอบคำถามแจกของรางวัล นำโดย ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการต่างประเทศ ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับเกียรติ จาก นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 400 คน ณ ห้องประชุมเดอ มงฟอร์ด อาคารสัพพัญญู โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805