Placeholder image

เป็นเจ้าภาพถวายอัฐบริขารกฐิน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมกับสมาชิกในชุมชนบ้านศรีไค ม.3 เป็นเจ้าภาพถวายอัฐบริขารกฐิน ณ วัดป่าบ้านศรีไค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อบูรณะเสนาสนะสถาน อุโบสถ ศาลาการเปรียญและกุฏิที่พักของพระภิกษุสามเณร โดยมีการรวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาจัดหาเครื่องอัฐบริขารกฐินรวมทั้งถวายเงินทำบุญจำนวน 30,999 บาท ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ร่วมสร้างบุญในครั้งนี้





คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805