Placeholder image

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำนักศึกษา - อาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศศึกษาดูงาน เขตบริหารพิเศษมาเก๊า และฮ่องกง

รายละเอียด..เมื่อวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

นักศึกษาและอาจารย์ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะบริหารศาสตร์ ได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า และ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยได้มีการเข้าเยี่ยมชมบริษัทต่างๆ ที่มีชื่อเสียงอาทิ 
1. Menzies Macau Airport Services (บริษัทผู้ให้บริการภาคพื้นแก่สนามบินมาเก๊าแบบครบวงจร โดยเป็นบริษัทในเครือของ Menzies Aviation หนึ่งในผู้ให้บริการด้านท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในโลก)
2. Cainiao Smart Gateway (ผู้ให้บริการศูนย์ Smart Logistics ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการคลังสินค้า โดยบริษัทตั้งอยู่ภายในบริเวณสนามบินฮ่องกงซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านการขนส่งทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดแห่งนึงของโลก)
โดยโครงการนี้เป็นโครงการเพื่อผลักดันนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ให้มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานด้านธุรกิจที่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ภายในประเทศ แต่คณะมุ่งสร้างและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้และประสบการณ์ทัดเทียมกับระดับสากล พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของต่างประเทศในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบาย และวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805