Placeholder image

วันคืนสู่เหย้าชาวบริหารศาสตร์

บรรยากาศการร่วมกิจกรรมวันคืนสู่เหย้าชาวบริหารศาสตร์ วันที่ 11 พ.ย. 60 โดยเมื่อช่วงเช้ามีกิจกรรมถวายเพลพระสงฆ์ และการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างบุคลากร และคณะศิษย์เก่า

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805