Loading...
ยินดีต้อนรับสู่คณะบริหารศาสตร์

คณะชั้นนำด้านบริหารธุรกิจในระดับประเทศ ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคม

ความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดิษยา จำนงค์

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบัญชี ได้คะแนนอันดับ 1 ของประเทศ (สาขาบัญชี) ในการสอบครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

30/3/2567

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเกษร นรินทร์นอก

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบัญชี สอบผ่าน ผู้สอบบัญชีภาษีอาการ (Tax Auditor) การทดสอบทั้งที่ 52 (1/2565)

15/3/2567

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกร สุนา และ น.ส.จุฑาภรณ์ ชุมชัย

ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัทเอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 ทุนทุนละ 35,000 บาท

ผู้ได้รับทุนเมื่อจบการศึกษาจะได้รับการสัมภาษณ์และพิจารณาเป็นพิเศษในการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของบริษัท

24/3/2567

ตัวอย่าง ความภูมิใจ

รายละเอียด

29/3/2567

ข่าวและกิจกรรม

21/6/2567
คณะบริหารศาสตร์ม.อุบลฯ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเรื่อง "การบริหารจัดการหนี้ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน"

รายละเอียด..คณะบริหารศาสตร์ม.อุบลฯ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเรื่อง "การบริหารจัดการหนี้ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน" เมื่อวั...

18/6/2567
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าศึกษาดูงานที่ ประเทศเวียดนาม สร้างความร่วมมือนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรในระดับสากล

รายละเอียด..

14/6/2567
.คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าศึกษาดูงานที่ Sabah Ports Sdn Bhd ประเทศมาเลเซีย สร้างความร่วมมือนำไปสู่การพัฒนาองค์กรในระดับสากล

รายละเอียด..คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าศึกษาดูงานที่ Sabah Ports Sdn Bhd ประเทศมาเลเซีย สร้างความร่วมมือนำไปสู่การพัฒนาองค์กรในระดับสากล วันที่...

14/6/2567
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยมาเลเซียซาบาห์เริ่มต้นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

 

รายละเอียด..มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยมาเลเซียซาบาห์เริ่มต้นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ……&h...

14/6/2567
ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.พีชญาดา พื้นผา

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.พีชญาดา พื้นผา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิ...

7/6/2567
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจพร้อมปั้นบัณฑิตสู่ตลาดองค์กรขนาดใหญ่

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจพร้อมปั้นบัณฑิตสู่ตลาดองค์กรขนาดใหญ่
————&mdash...

5/6/2567
งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธ...

5/6/2567
คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 5 มิถุนายน 2567
ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์  คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธ...

30/5/2567
สาขาการเงินและการลงทุน จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจพร้อมปั้นบัณฑิตสู่ตลาดสากล

.คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการลงทุน จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจพร้อมปั้นบัณฑิตสู่ตลาดสากล

&...