Loading...
ยินดีต้อนรับสู่คณะบริหารศาสตร์

คณะชั้นนำด้านบริหารธุรกิจในระดับประเทศ ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคม

ความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดิษยา จำนงค์

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบัญชี ได้คะแนนอันดับ 1 ของประเทศ (สาขาบัญชี) ในการสอบครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

30/3/2567

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเกษร นรินทร์นอก

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบัญชี สอบผ่าน ผู้สอบบัญชีภาษีอาการ (Tax Auditor) การทดสอบทั้งที่ 52 (1/2565)

15/3/2567

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกร สุนา และ น.ส.จุฑาภรณ์ ชุมชัย

ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัทเอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 ทุนทุนละ 35,000 บาท

ผู้ได้รับทุนเมื่อจบการศึกษาจะได้รับการสัมภาษณ์และพิจารณาเป็นพิเศษในการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของบริษัท

24/3/2567

ตัวอย่าง ความภูมิใจ

รายละเอียด

29/3/2567
12/7/2567
การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“วิสัยทัศน์ความท้าทายและการเรียนรู้ร่วมกันสู่การพัฒนาองค์กร

รายละเอียด..วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

คณะบริหารศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“วิสัยทัศน์ความท้าทายและการเรียนรู้ร่วมกันสู่กา...

8/7/2567
คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ วิจัยด้าน Sustainable Development and Management

รายละเอียด..วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม รองคณบดีฝ่ายบริหารและประธานหลักสูตร MBA  ดร.กนกกานต์ เทวาพิทักษ์ คุคค์ และ ผู้ช่วยศา...

8/7/2567
ประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รายลประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2567 ณ UBS 3 ชั้น 3 คณะบริหารศาสตร์ะเอี...

4/7/2567
คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดอบรมสื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

รายละเอียด..วันที่ 4 กรกฏาคม 2567 คณะบริหารศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง สื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนากา...

1/7/2567
ประมวลภาพกิจกรรมพิธีเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

 

              เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 คณะบริหารพิธีเชิดช...

28/6/2567
คณะบริหารศาสตร์ ขอเป็นอีก 1 กระบอกเสียง ร่วมรณรงค์ปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

รายละเอียด..คณะบริหารศาสตร์ ขอเป็นอีก 1 กระบอกเสียง ร่วมรณรงค์ปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า      นำโดยผศ.ด...

27/6/2567
พิธีไหว้ครู “ม.อุบลน้อมวันทา บูชาพระคุณครู” ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียด..วันที่ 27 มิถุนายน 2567 คณะบริหารศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครู “ม.อุบลน้อมวันทา บูชาพระคุณครูประจำปีการศึกษา2567

...

26/6/2567
รายงานผลตรวจสอบภายใน คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

รายละเอียด..วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ ร่วมต้อนรับ...

24/6/2567
กิจกรรม UBS Sharing ประจำเดือนมิถุนายน 2567

รายละเอียด..เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา คณะบริหารศาสตร์จัดกิจกรรม UBS Sharing ประจำเดือนมิถุนายน 2567 นำโดย ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบด...