Placeholder image

เรื่อง :สิทธิประโยชน์สำหรับนักศึกษา


 

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 29/11/2566   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 39638ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 Tags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805