Placeholder image

เรื่อง :ตารางการจองห้องประชุม


   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 9/2/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 10024ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตารางการจองห้องประชุม

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805