Placeholder image

พิธีไหว้ครู CP

พิธีไหว้ครู CP วันที่ 22 ม.ค. 60
ไม่มีภาพในอัลบั้ม

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805