Placeholder image

UBS Camp 2019 ค่าย 2 (เย็น 14 ก.ค.62)

รวมภาพดาวเดือนและดาวเคราะห์ UBS Camp 2019 ค่าย 2 จัดโดยคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เย็น 14 ก.ค.62)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805