Placeholder image

พิธีมอบทุนการศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษา และเชิดชูกเกียรตินักศึกษาฯ คณะบริหารศาสตร์ ปี 2563 วันที่ 31 ส.ค. 63 ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805