Placeholder image

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการตลาด

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3 ทีม Primary Key มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัลชมเชย การประกวดแผนการตลาดดิจิทัล โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 6 มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 600ทีมจาก มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805