Placeholder image

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

บรรยากาศ งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ มี ครู-นักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมจำนวนมาก ในงานมีการออกบูธนิทรรศการ จากสถาบันอุดมศึกษากว่า 50 สถาบันชั้นนำทั่วประเทศ รับฟังการบรรยายพิเศษ การเสวนา การแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมการแสดงบนเวที สนุกสนานกับกิจกรรมการเล่นเกมส์แจกของรางวัล/ของที่ระลึกมากมาย

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805