Placeholder image

แข่งขันฟุตซอลกระชับมิตร

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตร ระหว่าง นักศึกษา VS อาจารย์และบุคลากร คณะบริหารศาสตร์นำโดย ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ สำเภาฟ้าเกมส์ ปีการศึกษา 2566 โดยสโมสรนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ณ สนามกีฬาฟุตซอล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805