Placeholder image

UBS CAMP 2024

วันที่ 9 กันยายน 2566 คณะบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการ UBS CAMP 2024 1 ใน 12 ค่ายสานฝัน ฉันจะเรียนม.อุบล UBU i Camp ซึ่งเป็นกิจกรรม ค่ายสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยช่วงเช้าจะเป็นการจัดกิจกรรมพิธีเปิดรวมไปถึงการเข้าพบปะคณาจารย์และรุ่นพี่แต่ละสาขาที่น้องๆได้ลงทะเบียนเลือกไว้ เพื่อเป็นการทำความรู้จัก หลักสูตรวิชาสาขาที่ตนเองเลือกให้ดียิ่งขึ้น และช่วงบ่าย จะเป็นการเข้าสอบสัมภาษณ์ตามสาขาที่น้องๆเลือกไว้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805