Placeholder image

โครงการค่ายบริหารอาสา

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 คณะบริหารศาสตร์ จัดโครงการค่ายบริหารอาสา แต่งแต้มเติมฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง (วันที่1) ณ โรงเรียนบ้านจันลา ตำบลโคมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายกันติพัส ศิริบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันลา พร้อมด้วยคณะครูกล่าวต้อนรับนักศึกษาชาวค่าย ในครั้งนี้ โดยกิจกรรมวันนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 รับฟังบรรยายวิธีการเพาะเชื้อเห็ด โดยผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งในกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมได้แก่ ชาวบ้าน และนักเรียนโรงเรียนบ้านจันลา ช่วงที่ 2 กิจกรรม พัฒนาพื้นที่ภายในโรงเรียนโดยนักศึกษา จากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้มีการร่วมมือกันระหว่าง นักศึกษา คณะครู และชุมชน ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ในโรงเรียน โดยการร่วมกันทำความสะอาดอาคารเรียน ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น และทาสีห้องเรียนใหม่ โดยโครงการค่ายบริหารอาสา แต่งแต้มเติมฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง จัดตั้งวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2566

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805