Placeholder image

โครงการค่ายบริหารอาสา วันที่ 2

วันที่ 14 ตุลาคม 2566 คณะบริหารศาสตร์ จัดโครงการค่ายบริหารอาสา แต่งแต้มเติมฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง (วันที่2) ณ โรงเรียนบ้านจันลา ตำบลโคมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยช่วงเช้าวันนี้น้องๆนักศึกษา จากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ร่วมกับคณะครู โรงเรียนบ้านจันลา พร้อมด้วยพี่น้องชุมชนบ้านจันลามาร่วมตักบาตรในวันนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกันติพัส ศิริบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันลา เป็นผู้นำตักบาตรในครั้งนี้ โดยโครงการค่ายบริหารอาสา แต่งแต้มเติมฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง จัดตั้งวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2566

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805