Placeholder image


วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 ……………………………………………………….. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ พร้อมด้วย ทีมผู้บริหาร ประชุมร่วมกับ ห้างสรรพสินค้า Big C สาขาวารินชำราบ โดยคุณสมภาร มะปราง ผู้จัดการสาขาบิ๊กซีวารินชำราบ คุณอรวดี นิลบล ผู้จัดการฝ่าย Operation คุณวิจิตรา สายสิม หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์และคุณปรีชา สาระพัฒน์ ฝ่าย HL ร่วมพูดคุยหารือด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ขยายตลาด/สร้างช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชน ที่ได้จากโครงการวิจัยของคณะบริหารศาสตร์ อาทิเช่น ผงแช่เท้าสมุนไพร เครื่องต้มยำอบแห้ง ผงปรุงรสสมุนไพร เข้าสู่ห้างสรรพสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน มั่งคั่ง และมั่นคง ลดปัญหาความยากจนของคนในชุมชนต่อไป “คณะบริหารศาสตร์ คณะชั้นนำด้านบริหารธุรกิจในระดับประเทศที่มุ่งสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคม”

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805