Placeholder image


คณะบริหารศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวธนพร ชัยจักร์ (น้องแอน) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook โครงการพลังสตรี เพื่อชีวี ไร้ความรุนแรง ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2566 (รวม 16 วัน) ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ นางสาวธนพร ชัยจักร์ (น้องแอน) ได้รับรางวัลชนะเลิสอันดับที่ 1 ในโครงการนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดี และ คณาจารย์ คณะบริหารศาสตร์ เป็นผู้ต้อนรับ ทีมผู้บริหารจากซอนต้าประเทศไทย สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 5 ได้แก่ โดย 1. ซอนเชี่ยน ดวงนภา วิจิตรเขื่อนขันท์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ เขต6 ภูมิภาค 17 ซอนต้าสากล 2. ซอนเชี่ยน อินทิรา สวัสดิ์พาณิชย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ เขต6 ภูมิภาค 17 ซอนต้าสากล 3 ซอนเชี่ยน สมจิต แก่นสารตำแหน่งฝ่ายประสานงานเขต 6 ภูมิภาค17 ซอนต้าสากลนายกผ่านพ้น สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 5 4. ซอนเชี่ยน สุทธายล แซ่ลิ้ม นายกสโมสรชอนต้ากรุงเทพ 5 5. ซอนเชี่ยน ดร. พิศนีย์ อำไพ ประธานฝ่ายกิจกรรมรณรงค์และเยาวชนสัมพันธ์ โดย Stop Violence Against Women เป็นการแข่งขันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook โครงการพลังสตรี เพื่อชีวีไร้ความรุนแรง โดยมีหัวใจหลักคือ การเป็นกระบอกเสียง ตระหนัก ให้ความรู้ และเชิญชวน “ทุกคน” ใช้เหตุผลแก้ปัญหา ไม่ใช้อารมณ์ทั้งกายและจิตใจ ไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก็ตาม อาทิ ครอบครัว คนรู้จัก เพื่อนร่วมงาน รวมถึงสงคราม โดยเฉพาะสตรี เด็ก และคนชราที่ไม่ควรจะต้องได้รับความรุนแรงทุกรูปแบบ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล (International Day for the Elimination of Violence against Women) โดยน้องแอนได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ เนื้อหาในกิจกรรมที่น้องแอนทำนอกเหนือจากการโพสต์รณรงค์ คือ การสื่อสารกับผู้รับสารให้มีความตระหนักและความรู้ รวมถึงข้อคิด ที่บางอย่างอาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันของทุกคนในเรื่องความรุนแรง โดยมีการสื่อสารผ่านสื่อที่ทุกคนชอบเสพ อาทิเช่น ภาพยนต์ อนิเมะ ซีรีย์ นักขับเคลื่อนสังคม นอกจากนี้ แอนยังใช้ความรู้จากการเรียนภาษาอังกฤษ สื่อสารกับชาวต่างชาติให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้ เช่น กลุ่มชุมชนต้องการความสันติ , ไร้ความรุนแรง , ไร้การเหยียดเชื้อชาติ/สัญชาติ/ศาสนา เป็นต้น ”
ไม่มีภาพในอัลบั้ม

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805