Placeholder image

กิจกรรมคืนสู่เหย้า สำเภาฟ้า UBS Reunion2024

วันที่ 25 กุมพาพันธ์ 2567 คณะบริหารศาสตร์งานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า สำเภาฟ้า UBS Reunion2024 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดี เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดพร้อมต้อนรับศิษย์เก่าที่เข้างานในครั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ กิจกรรมระลึกความทรงจำเก่าๆกับรถรางไฟฟ้า รอบมหาวิทยาลัย , กิจกรรมเสวนา พี่เล่าให้น้องฟัง , การแสดงจากน้อง ๆ นักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน , การแสดงดนตรีพิเศษจากศิษย์เก่าคณะบริหารศาสตร์ เป็นต้น ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805