Placeholder image

กิจกรรมพิธีเปิดโครงการนวัตกรรมลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเขตมหาวิทยาลัยผ่านแคมเปญ Toyota Campus Challenge 2023

วันที่ 18 เดือนมีนาคม 2567 

คณะบริหารศาสตร์จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการนวัตกรรมลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเขตมหาวิทยาลัยผ่านแคมเปญ Toyota Campus Challenge 2023

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  บุญจูง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ อีกทั้งได้รับเกียรติจาก คุณวรรณี  แก้วสุข หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สาขา อำเภอเดชอุดม เข้าร่วมพิธีเปิด และได้รับเกียรติเป็นวิทายากรในการอบรมการรับรู้และเข้าใจทางร่วมทางแยก ทางเอก ทางโท ในครั้งนี้

               โครงการ Toyota Campus Challenge 2023 เป็นการจัดการแข่งขันระดับประเทศโดยค้นหาทีมที่ดีที่สุด 10 ทีมมาร่วมสร้างนวัตกรรมด้านการจราจรในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีทีมเข้าร่วมในแข่งขันครั้งนี้มากกว่า  1,000 ทีมจากมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยทั่วประเทศ ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้ โดยนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ได้ผ่านเข้ารอบร่วมแข่งขัน 2 ทีม ได้แก่  ทีมยอดมนุษย์ซุปเปอร์ทางแยก เป็นนวัตกรรมการแจ้งเตือนการใช้ทางร่วมทางแยก ทางเอก-โท โดยการสร้างการรับรู้ สู่การสงสัย ดูใช้ทางเป็นภายใต้สโลแกนที่ว่า “ทางหลักไปก่อน วอนให้จำ” และ ทีมเต่ากันภัย โดยมีการนำนวัตกรรมการใช้สีสะท้อนแสง หมุดถนนแสงไฟ ติดตั้งเพื่อเตือนในจุดเนินชะลอความเร็ว ในเส้นทางไปหนองอิเจมตัดผ่านแยกทางไปสนามมวย 2 จุด ทั้งขาไปและขากลับ โดยการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ด้วย สโลแกนที่ว่า “โปรดชะลอ เพื่อต่อชีวิต” การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นโดย Toyota ภายใต้กิจกรรม Toyota ถนนสีขาว ซึ่งทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน และในขั้นตอนต่อไปนักศึกษาทั้ง 2 ทีมจะต้องทำการแข่งขันแบบคิดสิ่งใหม่และเล่นใหญ่ให้โลกจำ ด้วยการนำเสนอแบบสร้างสรรค์ ณ Toyota Alive Space Bang Na กรุงเทพมหานครฯ ในวันที่ 5 เมษายน 2567 ต่อไป

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805