Placeholder image

ขอแสดงความยินดี นายภูมินทร์ อุดมศิลป์ คว้าได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 โครงการ การสนับสนุนการใช้สื่อ Social Media

ขอแสดงความยินดี

นายภูมินทร์ อุดมศิลป์ รหัสนักศึกษา 64170742030 เป็น นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันโครงการ การสนับสนุนการใช้สื่อ Social Media เพื่อสร้างไอเดียการตลาดยุคดิจิทัล ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)และร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดยแข่งขันภายใต้หัวข้อ “กระตุ้นเศรษฐกิจไทยสร้างความเท่าเทียมในสังคมผ่านดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจและสังคม”
ซึ่งการประกวดครั้งนี้ นักศึกษาได้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถผ่านเข้ารอบแรกมาได้อันดับที่4 ในหัวข้อการแข่งขันคือ “ของดีประจำถิ่น” จากนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรม Work Shop ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช) จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่5-6 กุมภาพันธ์ 2567ที่ผ่านมา ต่อมานักศึกษา ได้ผลิตสื่อผลงานเพื่อส่งในรอบFinal และได้ประกาศผลผ่านเข้ารอบ ได้อันดับที่1ในรอบ Final และนักศึกษาได้เดินทางมาเพื่อPresents ผลงานของตนเองเมื่อวันที่18มีนาคม2567 ที่ห้องประชุมจูปิเตอร์ 12 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ผลการแข่งขันคือ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่3
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับนายภูมินทร์ อุดมศิลป์ (น้องแบงค์) ไว้ ณ โอกาสนี้

 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805