Placeholder image

เรื่อง :ขอแสดงความยินดีกับ นายขวัญชัย มะโนศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 1


 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายขวัญชัย มะโนศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการเงินและการลงทุน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ อุดมศึกษา ในการแข่งขันการประกวดเรียงความเรื่อง "พุทธศาสนาในเมืองอุบลราชธานี" ซึ่งจัดโดย ยุวพุทธิกสมาคมอุบลราชธานี เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2564  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 17/11/2564   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 293 
 Tags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805