Placeholder image

เรื่อง :ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตร MBA


 

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตร MBA

 

นายฑีฆรัชต์ นิรมานสกุลพงศ์

 

เรื่อง ปัจจัยสนับสนุนบุคคลที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

จังหวัดอุบลราชธานี

 

**วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.**

ณ ห้องประชุม BUS 3 ชั้น 1 อาคารคณะบริหารศาสตร์ หลังใหม่   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 7/12/2565   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 2484 
 Tags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805