Placeholder image

เรื่อง :แม่แบบบันทึกข้อความหนังสือภายใน ภายนอก แบบมีตราสัญลักษณ์คณะฯ


 

แม่แบบบันทึกข้อความหนังสือภายใน ภายนอก แบบมีตราสัญลักษณ์คณะฯ  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 25/1/2567   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 44ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 25101129153แม่แบบบันทึกข้อความ_โลโก้คณะ.docxTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805