Placeholder image

เรื่อง :ประชาสัมพันธ์งาน TEKNOFEST ประจำปี 2567


 

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย มีกำหนดจัดงาน TEKNOFEST ประจำปี 2567 ขอเชิญนักศึกษาจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันงานวิจัย กำหนดสมัครภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 19/2/2567   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 67ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 1910373443ประชาสัมพันธ์งาน TEKNOFEST ประจำปี 2567.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2024
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับความร่วมมืออาสาสมัครเกาหลี 2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน All Roads Lead to MADI กำหนดสมัครภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2567
เปิดรับสมัครทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels Fellowship Programme ประจำปี 2024 สำหรับอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2567 รับสมัครภายใน 23 กุมภาพันธ์ 2567
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง ณ สปป.ลาว
ประชาสัมพันธ์งาน TEKNOFEST ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) สำหรับปีการศึกษา 2567-2568
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805