Placeholder image

เรื่อง :ประชาสัมพันธ์การแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2024


 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนและส่งเสริมผู้ประกอบการ กำหนดจัดงานสัปดาห์งานประชุมและงานแข่งขันฯ สำหรับผู้ประกอบการระดับนานาชาติ "Sasin Impact Entrepreneurship Week" ประกอบด้วยงาน 

1) งานประชุมวิชาการ GCEC New frontiers: Bangkok Summit 2024 

2) การแข่งขันประกวดนำเสนอกรณีศึกษา Family Enterprise Case Competition 2024 และ 

3) การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok

     โดย Business Challenge 2024 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมงานทางด้านวิชาการ งานวิจัย สำหรับผู้ประกอบการ และคณาจารย์ และเสริมสร้างโอกาส ประสบการณ์ ให้นิสิต นักศึกษา ได้เข้าร่วมในเวทีระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2567 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2024 จะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2567 โดยการแข่งขัน ฯ นี้เป็นการประกวดแผนธุรกิจระดับโลกรายการเดียวที่มีมายาวนานที่สุดในภูมิภาคเอเชีย จะเปิดรับสมัครในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยทีมผู้ชนะการแข่งขันฯ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท  

 

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 28/2/2567   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 145ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2816361747การแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2024.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2024
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับความร่วมมืออาสาสมัครเกาหลี 2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน All Roads Lead to MADI กำหนดสมัครภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2567
เปิดรับสมัครทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels Fellowship Programme ประจำปี 2024 สำหรับอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2567 รับสมัครภายใน 23 กุมภาพันธ์ 2567
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง ณ สปป.ลาว
ประชาสัมพันธ์งาน TEKNOFEST ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) สำหรับปีการศึกษา 2567-2568
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805