Placeholder image

เรื่อง :ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกร สุนา และ น.ส.จุฑาภรณ์ ชุมชัย


 

ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัทเอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 ทุนทุนละ 35,000 บาท

ผู้ได้รับทุนเมื่อจบการศึกษาจะได้รับการสัมภาษณ์และพิจารณาเป็นพิเศษในการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของบริษัท  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 24/3/2567   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 25 
 Tags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805