Placeholder image

เรื่อง :บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)


 

รายละเอียด  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 25/3/2567   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 29 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805