Placeholder image

เรื่อง :ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550


 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 7/9/2559   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 1591ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 72161479ข้อบังคับ ม.อบ บัณฑิตศึกษา 2550.pdfTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805