Placeholder image

เรื่อง :ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร ในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมัครเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 อบรมฟรี!


 

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร ในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมัครเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 อบรมฟรี! 

รายละเอียดเพิ่มเติม  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 8/9/2559   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 1535 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เตือนภัยมิจฉาชีพ หลอกเทรดทองคำ bitrueexes.com
แนะนำการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง Printer HP MFP M227FDW
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร ในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมัครเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 อบรมฟรี!

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805