Placeholder image

เรื่อง :การดำเนินการขอหารือเกี่่ยวกับกฎหมายและระเบียบ


 

รายละเอียด  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 24/7/2562   โดย กิตติยา สร้อยเพชร   อ่านแล้ว : 415ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2423531350การขอหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ.pdfTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805