Placeholder image

เรื่อง :ขอส่งสำเนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562


 

รายละเอียด  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 22/8/2562   โดย กิตติยา สร้อยเพชร   อ่านแล้ว : 433ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 22112576272336 ขอส่งสำเนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562.pdfTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805