Placeholder image

เรื่อง :ขั้นตอนการตรวจเช็คโสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องเรียนคณะบริหารศาสตร์ 2563 /2020


 

รายละเอียด  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 15/1/2563   โดย วิศวะ ชินโคตร   อ่านแล้ว : 457ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 1511642181ขั้นตอนการตรวจเช็คโสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องเรียนคณะบริหารศาสตร์ 2663.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขั่นตอนการขอใช้บริการถ่ายวิดีโอ การเรียนการสอน
ขั้นตอนการขอใช้บริการถ่ายวิดีโอ การเรียนการสอน
ขั้นตอนการตรวจเช็คโสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องเรียนคณะบริหารศาสตร์ 2563 /2020
ใบขอใช้บริการผลิตสื่อโสตทัศนศึกษาคณะบริหารศาสตร์
ใบขอยืม-คืน อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา คณะบริหารศาสตร์
ใบแจ้งซ่อม อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805