Placeholder image

เรื่อง :ใบขอใช้บริการผลิตสื่อโสตทัศนศึกษาคณะบริหารศาสตร์


 

ใบขอใช้บริการผลิตสื่อโสตทัศนศึกษาคณะบริหารศาสตร์  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 16/7/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 1186ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 16159248471-ใบขอใช้บริการโสตทัศน-01.docxTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขั่นตอนการขอใช้บริการถ่ายวิดีโอ การเรียนการสอน
ขั้นตอนการขอใช้บริการถ่ายวิดีโอ การเรียนการสอน
ขั้นตอนการตรวจเช็คโสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องเรียนคณะบริหารศาสตร์ 2563 /2020
ใบขอใช้บริการผลิตสื่อโสตทัศนศึกษาคณะบริหารศาสตร์
ใบขอยืม-คืน อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา คณะบริหารศาสตร์
ใบแจ้งซ่อม อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805