Placeholder image

เรื่อง :บริษัท ดั๊กคิง จำกัด มีความประสงค์รับสมัครงาน


 

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็ดเนื้อ และผลิตภัณฑ์จากเป็ดครบวงจร ปัจจุบันได้รับการยอมรับมาตรฐานในโรงงานส่งออกชั้นแนวหน้า สินค้าได้รับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP)และ ระบบการผลิตอาหารปลอดภัย (HACCP  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 30/3/2565   โดย สันติ เจริญบุญญา   อ่านแล้ว : 251ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 30142712822แอดประชาสัมพันธ์ผ่านมหาวิทยาลัย.pngTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2567
เรื่องน่ารู้ กับสิทธิ์การรักษาพยาบาล
งานพัฒนานักศึกษาขอแจ้งช่องทางการโอนเงินเพื่อกิจกรรมสาขาและสโมสรนักศึกษา
สิทธิประโยชน์สำหรับนักศึกษา
การดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศคณะบริหารศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565
ขอแจ้งงดใช้พื้นที่โรงจอดรถจักรยานยนต์ด้านหลัง อาคารคณะบริหารศาสตร์ (หลังใหม่)
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด มีความประสงค์รับสมัครงาน
ลงคะแนนเสียงรับรอง/ไม่รับรอง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย การป้องกัน ระงับเหตุในเบื้องต้น
123456789

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805