Placeholder image

เรื่อง :คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA Version 4.0


 

รายละเอียด  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 2/12/2565   โดย นางสาวศศิภา ทองให้   อ่านแล้ว : 1151ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2101256254Handbook_AUN-QA Version 4.0.pdfTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805