Placeholder image

เรื่อง :สาขาการตลาดติวเข้มปี 2 ก่อนรับการฝึกงานภาคฤดูร้อน


 

 
สาขาการตลาดติวเข้มปี 2 ก่อนรับการฝึกงานภาคฤดูร้อน 
--------------------------------------------------------
.
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Marketing UBU) จัดให้มีโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการแนะแนววิธีการฝึกงาน และยังได้มีการเน้นย้ำถึงคุณลักษณะ คุณสมบัติของนักการตลาดในยุคดิจิทัลให้กับนักศึกษา
.
การฝึกงานถือเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรของสาขาการตลาด โดยมีให้เลือก 2 แผน คือ 
1) การฝึกงาน และ
2) การฝึกงานแบบสหกิจศึกษา 
.
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการจริง อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ที่สามารถนำประสบการณ์จากการฝึกงานไปประยุกต์ใช้กับชีวิตการงานในอนาคตต่อไป
#การตลาด #การตลาดดิจิทัล
 #Marketing #ubs #ubu #digital marketing  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 3/2/2566   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 130 
 Tags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805