Placeholder image

เรื่อง :ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ KKBS International Conference 2023: KKBSIC2023


 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ KKBS International Conference 2023: Business Innovation for Sustainable Development Goals (SDGS) (KKBSIC2023)  ในระหว่างวันที่  4-5  พฤษภาคม  2566  ณ โรงแรมบายาสิตาแอทเคเคยู จ.ขอนแก่น  ส่งผลงานภายในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2566  ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วม Workshop "Writing  paper to public in journal indexing in Scopus and Web of Science" กับบรรณาธิการวารสารที่มี indexing in Scopus and Web of Science  และโอกาสในการเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ  รายละเอียด  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 15/2/2566   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 3399ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 15131435736316-200166-ปชส.งานประชุมวิชาการkkbisc2023.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการสัญจรธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11"
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และขอเชิญส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารร่มยูงทอง ของคณะวิทยาการจัดการ มรภ.เทพสตรี
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMART Conference ครั้งที่ 12
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ KKBS International Conference 2023: KKBSIC2023
ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13
ประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม และเชิญนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ของสมาคมรัฐศาสตร์ แห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805