Placeholder image

เรื่อง :ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการสัญจรธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566


 

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท. สภอ.) ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการสัญจร หัวข้อ "ขับเคลื่อนภาคเกษตรอีสานให้ "เปลี่ยนผ่าน" สู่ความยั่งยืน"  ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566  เวลา  08.30-11.30 น.  ณ ห้องประชุมสามพันโบกแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา อุบล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 23/11/2566   โดย อลิสา เลขะวัฒนะ   อ่านแล้ว : 133ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2316056477219-311066-งานสัมมนาวิชาการสัญจรธนาคารแห่งประเทศไทย.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการสัญจรธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11"
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และขอเชิญส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารร่มยูงทอง ของคณะวิทยาการจัดการ มรภ.เทพสตรี
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMART Conference ครั้งที่ 12
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ KKBS International Conference 2023: KKBSIC2023
ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13
ประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม และเชิญนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ของสมาคมรัฐศาสตร์ แห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12345678910...

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805