Placeholder image

เรื่อง :บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด รับสมัครงาน


 

 

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

รับสมัครงานและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และศิษย์เก่า ทุกสาขาวิชา

ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารคณะบริหารศาสตร์หลังเก่า ห้อง MS201

โอกาสในการได้งานสูง หากผ่านการสอบสัมภาษณ์สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. Resume(เรซูเม่) ภาษาไทย

2. ผลการเรียน(5เทอมได้ กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 23/2/2566   โดย นายธนวัฒน์ อินทะวงค์   อ่านแล้ว : 4011 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด รับสมัครงาน
บริษัทเงินติดล้อ รับสมัครงาน
บริษัท DUCKKING รับสมัครงาน
บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด รับสมัครพนักงาน
TISCO ขยายสาขาทั้งในอุบลและใกล้เคียงจำนวนมาก รับสมัครปีสี่ วันที่ 5-6 พย 61 ที่อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง (อุทยานวิทยาศาสตร์) ชั้น 2 นะครับ
แมคโคร สาขาวารินชำราบ อุบล รับสมัคร พนักงาน 3 ตำแหน่ง
บ.ภัทรเดชไพบูลย์ จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา
บริษัท บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด รับสมัครตำแหน่งงานหลายอัตรา

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805