Placeholder image

เรื่อง :แมคโคร สาขาวารินชำราบ อุบล รับสมัคร พนักงาน 3 ตำแหน่ง


 

Makro สาขาวารินชำราบ อุบล รับสมัคร พนักงาน 3 ตำแหน่ง

สนใจติดต่อได้ที่ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ แมคโคร วารินชำราบ อุบลฯ 061-9424653 


   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 16/5/2560   โดย นายธนวัฒน์ อินทะวงค์   อ่านแล้ว : 6909 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด รับสมัครงาน
บริษัทเงินติดล้อ รับสมัครงาน
บริษัท DUCKKING รับสมัครงาน
บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด รับสมัครพนักงาน
TISCO ขยายสาขาทั้งในอุบลและใกล้เคียงจำนวนมาก รับสมัครปีสี่ วันที่ 5-6 พย 61 ที่อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง (อุทยานวิทยาศาสตร์) ชั้น 2 นะครับ
แมคโคร สาขาวารินชำราบ อุบล รับสมัคร พนักงาน 3 ตำแหน่ง
บ.ภัทรเดชไพบูลย์ จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา
บริษัท บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด รับสมัครตำแหน่งงานหลายอัตรา

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805