Placeholder image

เรื่อง :ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน


 

ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 7/9/2559   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 775ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 721029679ระเบียบการจ่ายเงินทำงานระหว่างเรียน.pdfTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805