Placeholder image

เรื่อง :หลักเกณ์การพิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำปีการศึกษา 2559


 

หลักเกณ์การพิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำปีการศึกษา 2559  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 7/9/2559   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 844ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 721351966หลักเกณฑ์การพิจารณา 2559 กรอ.pdfTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805