Placeholder image

เรื่อง :แบบฟอร์มการขอใช้บริการ


 

แบบฟอร์มการขอใช้บริการ  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 20/4/2559   โดย นายชัยชนะ นวลพงษ์   อ่านแล้ว : 1428ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 20164833446เอกสารการขอใช้บริการ(เริ่มปีงบ1-59.pdfTags:
-


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805